اخبار

نمایشگاه انفعال پویا رضی

نمایشگاه انفعال پویا رضی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

جمعه ۶ دی ۱۳۹۸ تا جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸

بیانیه

نقطه‌شروع این مجموعه با شک درباره‌ی عمل نقاشی کردن شکل گرفت. در این مجموعه رضی به خلق نقاشی‌هایی دست زده است که در آن‌ها موضوع نقاشی از اهمیت کمتری نسبت به نحوه‌ خلق آن برخوردار است.

گالری اثر

تهران، خیابان ایرانشهر ، کوی برفروشان، پلاک ۱۶

۰۲۱۸۸۳۲۶۶۸۹

روزهای تعطیل: شنبه‌ها
ساعات کار افتتاحیه: ۱۶ – ۲۱
ساعات کار: ۱۱ – ۲۰