اخبار

مسابقه داستان کوتاه raymond carver

شرح
این مسابقه توسط مجله ادبی Carve برگزار می شود.

این مسابقه برای داستانهای ادبی اصلی و منتشر نشده تا حداکثر ۱۰،۰۰۰ کلمه است. داستان باید به زبان انگلیسی باشد.

داور مهمان امسال پام هیوستون است.

هزینه ثبت نام:
هزینه ورودی ۱۷ دلار بصورت آنلاین و ۱۵ دلار از طریق پست است.

جوایز
• جایزه اول: ۲،۰۰۰ دلار
• جایزه دوم: ۵۰۰ دلار
• جایزه سوم: ۲۵۰ دلار
• دو جایزه انتخاب سردبیر ۱۲۵ دلار

برندگان در شماره پاییز مجله منتشر می شوند.

تاریخ شروع ثبت نام: ۱ آوریل ۲۰۲۰

تاریخ اتمام ثبت نام: ۱۵ مه ۲۰۲۰ ( ۲۶ اردیبهشت ۹۹ )

شرکت در این رقابت برای همه آزاد است.

وب سایت مسابقه
برای اطلاعات بیشتر به https://www.carvezine.com/raymond-carver-contest مراجعه کنید