اخبار

فراخوان مسابقه عکاسی transversalidades

شرح
این مسابقه توسط Centro de Estudos Ibéricos (CEI) برگزار می شود.

تصاویر گردآوری شده در این مسابقه باید تنوع قلمروها ، جوامع و فرهنگهای قاره های مختلف را به تصویر بکشد تا بتواند به تغییراتی که در نقاط مختلف جهان در حال وقوع است بپردازد ، سبک های مختلفی از سازماندهی اجتماعی و فضا را نشان دهد ، علائم را ضبط کند. تداوم و تغییر ، باستان شناسی ها و نوآوری هایی که خود را در پرجمعیت ترین شهرها یا مناطق روستایی ، واقع در دورافتاده ترین و دوردست ترین مناطق و واقع در مناطق دوردست محاصره می کنند.

این رقابت شامل چهار دسته زیر می باشد:

۱٫ مناظر ، تنوع زیستی و میراث طبیعی.
۲٫ مناطق روستایی ، کشاورزی و شهرک سازی.
۳٫ شهر و روند شهرنشینی.
۴- فرهنگ و جامعه: تنوع فرهنگی و شمول اجتماعی.

هر شرکت کننده باید یک پرتفولیو با ۶ عکس ارسال کند.

برندگان ۲۰۱۹ را مشاهده کنید

هزینه ورود
ورود به رقابت رایگان است.

جوایز
• برنده کلی: ۱،۵۰۰ یورو دریافت می کند
• برنده هر دسته (۴): ۷۵۰ یورو دریافت می کند
• تقدیر شوندگان (۱۲): ۱۵۰ یورو

آخرین مهلت ثبت نام: ۶ مه ۲۰۲۰ ( ۱۷ اردیبهش ۹۹ )

شرکت در این رقابت برای همه آزاد است.

وب سایت مسابقه
برای اطلاعات بیشتر به http://www.cei.pt/transversalidades/competition-regulation.html مراجعه کنید