اخبار

فراخوان داستان کوتاه SmokeLong

شرح رقابت:
این مسابقه توسط SmokeLong Quarterly ، یک مجله ادبی آنلاین اختصاص داده شده به داستان های خیلی کوتاه (فلش فیکشن) برگزار می شود.

داستان های خیلی کوتاه ارسال شده به مسابقه باید به زبان انگلیسی باشد. داستان های غیر آنگلو همراه با ترجمه انگلیسی نیز در نظر گرفته خواهد شد.

تعداد کلمات: زیر ۱۰۰۰ کلمه ، به استثنای عنوان ، در هر داستان.

داستان ها باید از آثار اصلی باشند و قبلاً در هر نقطه آنلاین یا چاپی از جمله وبلاگ های شخصی منتشر نشده باشند.

هزینه ثبت نام:
• ۱۰ فوریه – ۲۶ آوریل: ۱۳٫۵۰ دلار تا دو داستان
• ۲۷ آوریل – ۲۴ ماه مه: ۱۵٫۵۰ دلار تا دو داستان

جوایز
در ژوئن سال ۲۰۲۰ SmokeLong Quarterly یک شماره مجله از همه محتواهای منتشر شده چاپ خواهد کرد. SmokeLong یک جایزه بزرگ ۲۰۰۰ دلار ، جایزه دوم حداقل ۲۰۰ دلار ، جایزه سوم حداقل ۱۰۰ دلار و ۵۰ دلار به تمام فینالیستهای دیگر اعطا خواهد کرد که همگی در یک شماره منتشر شده اند.

تاریخ شروع ثبت نام: ۱۰ فوریه ۲۰۲۰

تاریخ اتمام ثبت نام: ۲۴ مه ۲۰۲۰  ( ۴ خرداد ۹۹)

چه کسی می تواند شرکت کند:
این رقابت برای هر کسی که بالای ۱۸ سال باشد ، آزاد است.

وب سایت مسابقه:
برای اطلاعات بیشتر به http://www.smokelong.com/the-smokelong-quarterly-award-for-flash-fiction  مراجعه کنید