اخبار

فراخوان جایزه عکاسی زنان prix virginia

شرح
این مسابقه هر دو سال یکبار توسط انجمن SYLVIA S برگزار می شود.

شرکت کنندگان باید موارد زیر را ارسال کنند:

• ۱۲ – ۱۸ عکس، موضوع آزاد است (یک بدنه منسجم کار به جای تصاویر تک).
• برنامه زندگی؛
• انگیزه نامه کوتاه.

عکسهای ارسالی به جایزه ویرجینیا نباید در فرانسه به نمایش گذاشته می شدند.

برای اطلاعات بیشتر قوانین را بخوانید.

برندگان قبلی


Cig Harvey | 2018 Winner


Sian Davey | 2016 Winner


Dina Goldstein | 2014 Winner


Liz Hingley | 2012 Winner

ثبت نام در این رقابت رایگان است.

جوایز:
برنده جایزه نقدی ۱۰،۰۰۰ یورو دریافت می کند.

تاریخ شروع ثبت نام : ۲ ژانویه سال ۲۰۲۰

تاریخ اتمام ثبت نام: ۷ می ۲۰۲۰ ( ۱۸ اردیبهشت ۹۹ )

چه کسی ممکن است وارد شود
این رقابت صرف نظر از سن و ملیت برای عکاسان زن حرفه ای آزاد است.

وب سایت مسابقه
برای اطلاعات بیشتر به http://www.prixvirginia.com/v2/?lang=en مراجعه کنید