اخبار

فراخوان تصویرسازی jpn

جزئیات
جایزه تصویرگری JIA یک مسابقه سالانه است که توسط انجمن Illustrators ژاپن برگزار می شود.

هیچ موضوعی وجود ندارد. تمام تصاویر باید با فرمت JPEG باشد.

همه آثار ارسالی باید کار اصلی شرکت کننده باشند.

برای دیدن برندگان سال ۲۰۱۹ اینجا کلیک کنید.

هزینه ثبت نام:
۱ تصویر: ۳۳۰۰ ین
۲ تصویر: ۶۹۰۰ ین
۳ تصویر: ۱۰۱۰۰ ین
۴ تصویر: ۱۳۳۰۰ ین
۵ تصویر: ۱۶۵۰۰ ین

جوایز
جایزه بزرگ (۱): ۴۰۰۰۰۰ ین
جایزه طلا (۱): ۲۰۰۰۰۰ ین
جایزه هولبین (۱): آکریلا گواش ۱۰۲ رنگ

تاریخ شروع ثبت نام: ۱ آوریل ۲۰۲۰

تاریخ اتمام ثبت نام: ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ ( ۱۰ تیر ۹۹ )

شرکت در این رقابت برای همه آزاد است.

وب سایت مسابقه
برای اطلاعات بیشتر به https://jpn-illust.com/english/compe مراجعه کنید