اخبار

شانزدهمین دوسالانه بین المللی پوستر مکزیک

شرح
شانزدهمین دوسالانه بین المللی پوستر در مکزیک دارای شش دسته است:

دسته A
شما می توانید پوستر مربوط به هر موضوعی که بین سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ منتشر شده است ارسال کنید.

دسته B
شما می توانید پوستر فیلم منتشر شده بین سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ ارسال کنید.

دسته C
شما می توانید پوستر منتشر نشده در این زمینه ارسال کنید: “پوستر برای تنوع زیستی”.

دسته D
شما می توانید پوستر منتشر نشده با این موضوع ارسال کنید: “منع خشونت علیه زنان”.

دسته E
شما می توانید پوستر منتشر نشده با موضوع ارسال کنید: “مکزیک بدون فساد”. این دسته برای مکزیکی ها و خارجیان مقیم مکزیک ، بین ۱۸ تا ۳۰ سال است.

دسته F
شما می توانید پوستر منتشر نشده در این زمینه ارسال کنید: “رقابت بیشتر برای انتخاب بهتر”. این دسته برای مکزیکی های بین ۱۸ تا ۳۰ سال است.

شما می توانید حداکثر ۶ پوستر ارسال کنید.

هزینه ثبت نام:
۱۰۰ MXN (تقریبا ۵٫۳ دلار).

جوایز
جایزه اول ۱۰۰۰۰۰ MXN (حدود ۵،۳۰۰ دلار) به برنده هر گروه اهدا می شود.

آخرین مهلت ثبت نام: ۱۵ مه ۲۰۲۰ ( ۲۶ اردیبهشت ۹۹ )

شرکت در این رقابت برای همه آزاد است.

وب سایت مسابقه:
برای اطلاعات بیشتر به https://bienalcartel.org/16bicm/?lang=en مراجعه کنید