اخبار

رقابت شعر لندن ۲۰۲۰

شرح
این مسابقه توسط مجله Poetry London برگزار می شود.

نوشته ها باید به زبان انگلیسی باشد ، کار شما باشد و نه ترجمه یک شاعر دیگر. ورودی ها نباید قبلاً منتشر شده یا به صورت خود چاپ شده ، به صورت چاپی یا آنلاین باشد ، یا در یک رقابت دیگر برنده جایزه شده باشد.

حداکثر طول شعر ۸۰ خط است.

داور امسال ایلیا کامینسکی است.

هزینه ثبت نام:
برای مشترکین شعر لندن هزینه ورود به هر شعر ۴ پوند است. برای افراد غیر مشترکین ۸ پوند است.

جوایز
• جایزه ۱: ۵،۰۰۰ پوند
• جایزه ۲: ۲،۰۰۰ پوند
• جایزه سوم: ۱۰۰۰ پوند

تاریخ شروع ثبت نام: ۱۳ فوریه ۲۰۲۰

تاریخ اتمام ثبت نام: ۱ مه ۲۰۲۰ (۱۲ اردیبهشت ۹۹ )

شرکت در این رقابت برای همه آزاد است.

وب سایت مسابقه:
برای اطلاعات بیشتر به https://poetrylondon.co.uk/competition  مراجعه کنید